Sieć Pomocy Psychologicznej

Czujesz się zagubiony, przygnębiony i nie wiesz, jak wyjść z problemów? Nie radzisz sobie z życiem, czujesz, że potrzebujesz wsparcia, a nie wiesz kogo poprosić… Fundacja Wspierania Rodzin „Przystań” ze wsparciem finansowym Miasta Gdańsk prowadzi unikatową na skalę Polski Sieć Pomocy Psychologicznej, w ramach której mieszkańcy Gdańska mogą nieodpłatnie skorzystać z pomocy psychologów i psychoterapeutów.
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby w zakresie zwiększenia dostępu do pomocy psychologicznej terapeutycznej dla osób doświadczających kryzysów psychicznych, dotkniętych trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz ich rodzin i otoczenia. Jego zasadniczym celem jest zapewnienie możliwości uzyskania kompleksowej diagnozy w toku specjalistycznych konsultacji psychoterapeutycznych oraz dostępu do rocznej psychoterapii indywidualnej. Możliwość skorzystania z takich świadczeń w systemie publicznej opieki zdrowotnej jest utrudniona ze względu na długi czas oczekiwania.
Sieć Pomocy Psychologicznej to dostęp do bezpłatnych konsultacji wyłącznie w gdańskich ośrodkach i gabinetach prywatnych. Konsultacje są realizowane przez specjalistów. Ze wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Gdańska, dzieci, dorośli, młodzież, rodziny i pary, a także: osoby, które nie korzystają aktualnie ze wsparcia psychologicznego i/lub psychoterapeutycznego, osoby, które przeżywają trudności psychiczne bądź osoby, które chcą dokonać zmiany w swoim życiu.
Przedsięwzięcie to jest realizowane ze środków miast Gdańsk, w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.